W jaki sposób dostać się na staż?

Opiekun artykułu: olaszmeja
Advertising
W jaki sposób dostać się na staż?

W jaki sposób dostać się na staż?

Chociaż w marzeniach absolwenta szkoły wyższej dyplom otwiera drogę do wielkiej kariery, w rzeczywistości nie jest to takie proste. Większość studentów nie ma doświadczenia w wyuczonej dziedzinie, a na to najbardziej zwraca uwagę każdy pracodawca. Aby je zdobyć, warto zainteresować się możliwościami odbycia stażu w firmie związanej z branżą, która pozwala na wykorzystanie wiedzy w praktyce, a czasami otwiera drzwi do dalszego rozwoju zawodowego.

Advertising
Advertising
 • Urząd Pracy

  Urząd Pracy

  Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Jest to prosty krok, wymagający jedynie zgłoszenia się do urzędu, właściwego dla miejsca zamieszkania, z odpowiednimi dokumentami: dowodem osobistym, dyplomem lub zaświadczeniem ukończenia szkoły wyższej (ewentualnie świadectwem ukończenia szkoły średniej, jeżeli nie podjęło się studiów) oraz numerem NIP. Wystarcza to do uzyskania statusu bezrobotnego i uprawnia do starania się o staż. Warto jednak zadeklarować urzędnikowi, że chce się podjąć taki rodzaj zatrudnienia.

 • Znalezienie pracodawcy

  Istnieją dwa sposoby na znalezienie pracodawcy, który gotów będzie zatrudnić absolwenta w ramach umowy stażowej. Pierwszy polega na przejrzeniu ofert w urzędzie pracy. Wielu pracodawców poszukuje stażystów, więc przeglądając je, można natknąć się na ofertę, która okaże się albo interesująca, albo związana z kierunkiem studiów absolwenta. Na podstawie podanych przy rejestracji wymagań urzędnik sam może zaproponować pracodawcę o odpowiednim profilu. Drugi sposób to samodzielne znalezienie firmy lub instytucji, która zgodzi się na przyjęcie stażysty. Absolwent może sam znaleźć odpowiednią instytucję, zapytać i dostarczyć dokumenty, które muszą być wypełnione przez pracodawcę przed rozpoczęciem stażu. Ze względu na to, że pracodawca nie ponosi żadnych kosztów przy zatrudnieniu stażysty, rzadko zdarza się odmowa z jego strony.

 • Droga prawna

  Droga prawna

  Po znalezieniu pracodawcy następują procedury prawne, których poprawne przeprowadzenie zakończyć się powinno rozpoczęciem stażu. Formalności te załatwiane są już pomiędzy urzędem pracy a pracodawcą i dotyczą przede wszystkim możliwości oraz zasadności rozpoczęcia stażu. Określa się także czas trwania umowy stażowej, może to być od trzech do dwunastu miesięcy. Na rozpatrzenie sprawy urząd pracy ma całe 30 dni, jednak dobrym rozwiązaniem jest dowiadywanie się u pracodawcy, jak wyglądają postępy w tej sprawie. Jest to uzasadnione, ponieważ pracodawca nie ma obowiązku informowania o negatywnej decyzji.

 • Umowa i staż

  Jeżeli obie strony wyrażą zgodę na ustalone warunki, następuje podpisanie umowy stażowej przez osobę reprezentującą urząd pracy, pracodawcę oraz stażystę. Znajdują się w niej prawa i obowiązki stażysty względem pracodawcy oraz prawa i obowiązki pracodawcy w stosunku do zatrudnionej osoby. Po podpisaniu umowy stażysta zostaje skierowany na badania kontrolne do przychodni wyznaczonej przez urząd pracy. Badania są wykonywane na koszt urzędu. Tak samo urząd będzie wypłacał wynagrodzenie za pracę stażysty oraz niezbędne ubezpieczenia przez cały okres trwania stażu do momentu jego ukończenia lub podpisania przez pracodawcę umowy o pracę, która automatycznie kończy staż.